PROMES K-13 KELAS 1 SD/MITematik               
Tingkat Pendidikan :   SD/MI
Semester               :  2
Kelas                 : I
TahunAjaran     : ............/............
 
No.
Tema
Alokasi
Jadwal Waktu dalam Bulan dan Minggu
Ket
Waktu
Januari
Pebruari
Maret
Dst..

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
Pengalamanku
.. x 1 jtm

2
Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri
.. x 1 jtm

3
Benda, Binatang, dan Tanaman di sekitarku
.. x 1 jtm

4
.. x 1 jtm

Mengetahui,
KepalaSekolah ..........................


NIP
............, ....................................
Guru Klas/Mata Pelajaran


 
NIP

 
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==