TEKS PIDATO BAHASA INDONEISA; TENTANG MAULID NABI ; KESABARAN NABI MUHAMMAD SAW            Bapak-bapak, ibu ibu serta para hadirin undangan yang barbahagia!
Tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali ucapan tahmid dan syukur kehadirat allah SWT karena dengan rahmat-Nya serta hidayat-Nya kita semua masih ditakdirkan oleh allah berjumpa dengan bulan  robi’ul awal , dimana dalam bulan robi’ul awal itu lahirlah nabi besar Muhammad saw, yang mana pada malam ini kita semua telah memperingati hari kelahiran atau lazimnya disebut maulid nabi.
            Selanjutnya semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw, karena dari akhlaq beliaulah kita semua dapat menjadi orang muslim yang sejati, karena akhlaq yang dipancarkannya adalah merupakan kandungan atau cermainan dari al- Qur’anulkarim. begitu juga  kesejahtahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarga nabi, para shabatnya dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. 


Baca Juga teks-pidato-bahasa-madura
Baca Juga Pidato Tiga Bahasa
Baca Juga teks-pidato-bahasa-arab-mencari-ilmu

Teks-pidato-bahasa-arab-Membaca-adalah.Jendela Dunia  


            Hadirin yang berbahigia!
            Kita Semua Sekarang Berada Dibulan Rob’ul Awwal, dengan memasuki bulan robi’ul awwal ini kita semua sebagai umat islam diingatkan oleh suatu peristiwa yang besar, yakni lahirnya nabi kita mohmmad SAW. Dimuka bumi ini dengan membawa seperangkat ajaran-ajaran islam , sehingga yang asalnya kita ini hidup di alam kegalapan atau kekukuran menuju hidup yang terang benderang yakni agama islam. Coba bayangkan sebelum nabi Muhammad lahir dimuka bumi tatanan kehidupan di masyarakat arab semraut, banyak yang menyembah berhala patung, kaum wanita telah diperbuat oleh laki-laki, yang lemah di tindas oleh yang kuat dan begitulah seterusnya. setelah islam dating yang di bawa oleh nabi Muhammad maka berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adt kehidupan jahiliyah,dari tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh,dan saling bantu membantu,dan juga kaum wanitanya telah dipersamakan kedudukannya dengan kaum laki-laki,tiudak ada perbedaan antara hamba atau mahluk yang satu dengan mahluk yang lain,semuanya sama saja, baik yang kaya,  miskin,yang punya kedudukan atau yang tidak punya kedudukan, akan tetapi yang menjadi tolak ukur atau standar kebaikan seseorang dihadapan tuhanya adalah kadar takwanya kepada allah swt
Hadirin yang berbahigia!
            Menurut tarikh Islam bahwa nabi mohammad itu pada tanggal 12 robi’ol awwal tahun gajah atau bertepatan dengan tnggal 20 april 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan kelahiran nabi dengan tahun gajah, pada tahun itu kota Mekah telah diserang ingin dihancurkan oleh tentara yang di pinpin oleh Raja Abrahah dengan berkendaraan Gajah. Dan belum tercapai maksud jahatnya itu mereka telah dimusnahkan oleh Allah SWT melalui burung yangdilempari dari mereka. Sebelumnya nabi mohammad lahir ayahnya yang bernama ABDULLAH telah wafat kurang lebih tujuh bulan dalam kandungan ibunya, dan ibunyan bernama sitti Aminah.
Hadirin yang berbahigia!
            Dalam kita memperingati hari lahir nabi mohammad SAW yang terpenting ialah kita harus memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh nabi, termasuk didalamnya mencontoh, atau meneladani akhlaq-akhlaq beliau yang suci/akhlaqul karimah. Janganlahkita didalam memperingati mauled nabi mohammad, kita berfiya-foya, berpesta pura tapi kita melpakan tujuan utama peringatan itu sendiri.
            Jadi sekali lagi ingatkan sekaligus himbuan kepada seluruh umat Islam didalam memperingati mauled nabi itu sendaknya kita mengambil intisari kehidupan yang pernah dialami oleh Nabi, yang kemudian kita peraktekkan/kita wujudkan dengan perbuatn sehari-hari, sebab akhlaq-akhlaq atau perilaku-perilaku nabi SAW itu adalah merupakan rujukan dan acuan dari orang-orang yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat.
            Tuhan Allah sendiri telah menyatakan bahwa pada diri Rosulullah, terdapat akhlaq yang mulia, sekaligus menjadi panutan bagi orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْااللهَ وَالْيَوْمَ اْلأَخِرَ وَذَكَرالله كثيرا,
Artinya :”sesungguhnya rosulullah(mohammad SAW) menjadi teladan yang baik bagi kamu dan untuk orang-orangyang mengharapkan menemui tuhan dihari kemudian, dan yang mengingati tuhan sebanyak-banyaknya”. (Al Qur’an Suroh Al-Ahzab Ayat  21).
Hadirin yang berbahigia!
            Marilah dalam kesempatan ini kita mengupas sedikit tentang kepribadin rosul SAW yang merupakan panutan dan sari tauladan, sebagai mana telah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT. Dan kemudian kita buktika /kita wujudkan dalam berbentu dlohiriyah/ amal perbuatan. Diantara akhlaq-akhlaq beliau itu ialah sebagai berikut:
Pertama: KESABARAN YANG DIMILIKI OLEH NABI MOHAMMAD SAW.
PADA SUATU KETIKA NABI MOHAMMAD SAW. Pergi kenegri thoif dengan harapan seruan da’wahnya mendapat peluang dan sambutan yang baik dari penduduk thoif, sebab disana berkumpullah keluarganya yang dekat. Pada mulanya kedatangan beliau itu dasmbut denga penuh mesrah, tetapi, setelah beliau dengan cara yang amat kasar, bahkan mereka mengejek, menghina dan beliau disakiti dengan dilempari batu, sampai bercucuranlah darahnya, hingga membuat beliau tida sadarkan diri. Pada saat yang demikian itu malaikat Jibril menawari nabi mohammad SAW agar beliau berdo’a kepada Allah untuk menumpaskan kaum thoif, dan kamipun (kata Jibril) sanggup untuk mengangkat gunung  uhud ini untuk kuhancurkan kaum thoif. Apa yang dibuat oleh nabi ketika bertariwih oleh malaikat jibril? Beliau lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdo’a kepada Allah “Ya Allah; tunjukkan kaum itu, karena mereka itu belum mengetahui , maka selamatkanlah kaum thif dari siksa mu ya Allah”
            Alangkah besar jiwanya nabi mohammad, alangkah luhur dan baik budi pekertinya, alangkah sabarnya nabi mohammad SAW. Rasany tidak ada manusia di alam ini yang dapat menahan sabarnya seperti yang di alami oleh beliau. Kaluapun ada seribu hanya satu orang saja.
Kedua, KEIKHASAN HATINYA ROSULULLAH SAW
            Suatu ketika rosulullah saw, tidur dibawah pohon kurma, terpisah dari pasukan umat islam yang lain. Tiba-tiba datanglah seorang musuh secara menghembuskan pedang di atas lehernya dan membangunkannya lalu dia berkat, “Hai Mohammad siapakah yang sekarang yang dapat menolong dari bahaya maut ini ?” sepontanitas dengan suara lantang rosulullah menjawab “Allah yang menolong aku” seketika itu juga pedang yang ada ditangan terjatuh, dan kini gilirannya nabi Mohammad yang menghunus pedang dan bekata kepada orang itu “sekarang siapakah yang dapat menolong dari bahaya maut ini ?” lalu orng itu mengatakan “hanya engkau Ya rosulullah yang dapat menyelamatka jiwaku,” maka dikembalikan pedangnya oleh nabi mohammad untuk menyatakan masuk islam, Karen aitu kagum atas ketulusan, kesabaran, kelapangan hari yang dimiliki oleh rosulullah, dan ia belum pernah melihat sosok yang sifatnya dan perilakunya seperti nabi mohammadsaw ini.
Ketiga; KETEGUHAN HATI ROSULULLAH SAW
            Hatinya teguh, pendiriannya kukuh. Tidak surut langkahnya dalam menghadapi kebathilan. Pendirianya tetap, tak tergoyahkan oleh gelombang arus dunia yang lalu digunakan pihak lawan sebagai tipu daya muslihat.
            Pada suatu ketika Uthbah sebagai pinpinan/ ustusan dari kaum quraisy telah menemui rusulullah untuk mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu Uthbah menawarkan harta, martabat kedudukan kepada rosuslullah agar beliau meninggalkan da’wah Islamiah. Dengan adanya tawaran yang ada dihadapan beliau itu, dengan sopan dan hormat beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an suroh fush shilat, maka carilah hati Uthbah, sehhingga ia menjadi pederngar ayat suci Al-Qur’an yang baik, dan akhirnya ia kembali kepada kaumnya (orang-orang Quraisy) bahwa telah mendengar ajaran nabi mohammad SAW yang belum didengar selama hidupnya, dan mengajak kaumnya agar mengikuti ajaran nabi mohammad.
            Dengan keteguhan hati dan pendirian nabi mohammad itu, menjadikan orang tertarik, prinsip hidupnya tidak mudah digadaikan walau dengan emas sedunia ini sekalipun.
Hadirin yang berbahigia!
            Sebenarnya akhlaq-akhlaq rosulullah yang menjadi sumber panutan dalam meniti hidup di dunia ini untuk menuju hidup di akhirat banyak sekali, akan tetapi ketiga akhlaq beliau tersebut di atas kami kira sudah cukup, apa bila kita semua mau mengamalkannya dan memperaktekkan dalam kehidupan ini.
            Dan mengenai selengkapnya hikmah-hikmah terkandung dalam nilai-nilai kehidupan rosulullah, nanti akan akan dijelaskan bapak …………………dalam rangka memperingati mauled nabi mohammad SAW.
Demikian pidato kami dalam rangka memperingati mauled nabi ssssmudah-mudahan apa yang kami sanpaikan tadi bemanfaat bagi kita semua.amin yarobbal alamin
     Terimakasih atas kekurangannya mohon maaf atas segala kehilafannya 
أوصيكم ونفسي بتقوالله والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==